View Project

Norwegian AI Directory

EuroHPC-prosjekt SparCity: An Optimization and Co-design Framework for Sparse Computation


Description:

Prosjekt SparCity skal bygge et økosystem av programvare og verktøy, med et felles mål om å produsere effektive implementasjoner av algoritmer som er spesielt egnet for irregulære beregninger (på engelsk "sparse computations"), slik at disse beregningene kan kjøre veldig effektivt på siste generasjons supercomputers. En viktig motivasjon er at en slik vitenskapelig framgang kan lede til nye anvendelser av irregulære beregninger i flere felter som f.eks. stordata og maskinlæring. Prosjektet tar sikte på å forsterke den europeiske lederstillingen i anvendelser av tungregning og dens relaterte programvarer og verktøy. Prosjektet forventes også å ha en synergieffekt på bruk av europeiske lav-energy prosessor teknologier. Disse tekniske utviklingene skal til slutt kunne bidra til et bedre liv for den europeiske befolkningen.


Project leader: Xing Cai

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 5253993

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA