View Project

Norwegian AI Directory

Applied Transfer Learning in the Energy Domain


Description:

Viktigheten av automatisering i det nye elektriske systemet øker ettersom forurensende og regulerbare energikilder som kull- og gasskraft blir erstattet av fornybare og uregulerbare energikilder som sol- og vindkraft. Det er ikke mulig å kontrollere når uregulerbare energikilder produserer strøm. Det krever at strømsystemet kan selvregulere strømforbruket basert på den tilgjengelige produksjonen. Maskinlæringsystemer lærer av tidligere erfaringer og kan endre oppførsel over tid. Automatisering som benytter maskinlæring, er mer fleksibel og mer effektiv enn ikke-lærende systemer. Moderne maskinlæringsmetoder, som dype nevrale nettverk, er mer treffsikker og har bedre ytelse enn tradisjonelle metoder. Med den økte ytelsen kommer også et behov for å lære av større mengder data. Mengdene data som kreves av moderne metoder er mye større enn det som tradisjonelt finnes i energidomenet. Til å begynne med utføres et literaturstudie. Første anvendelse er vindkraftprognoser.


Project leader: Odd Erik Gundersen

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1756999

Institution: TRØNDERENERGI KRAFT AS

Address: NA