View Project

Norwegian AI Directory

ECSEL-project DAIS, Distributed Artificial Intelligence Systems


Description:

De Oslo-baserte partnerne Jotne EPM Technology, Step Solutions og Expert Analytics deltar i en 3-årig paneuropeisk satsing for å utvikle neste generasjons smarte løsninger for kunstig intelligens (AI). Sammen med sterke europeiske samarbeidspartnere skal Jotne EPMT, Step Solutions og Expert Analytics utvikle nye industrielle løsninger som flytter kunstig intelligens nærmere produksjonsprosessene - det neste store steget for implementering av Industri 4.0. Dette er spesielt viktig for fjerntliggende anlegg (f.eks. vannkraft, skipsfart, offshore og transport) med begrenset tilgang til datakommunikasjon. Som en del av EU-prosjektet Distributed Artificial Intelligent Systems - DAIS har de norske partnerne hovedansvaret for utvikling og gjennomføring av en industriell demonstrasjon rettet mot overvåking av helsetilstand for systemer innen vannkraftproduksjon. DAIS-Prosjektet har et overordnet mål om å styrke Europas posisjon innen distribuert kunstig intelligens og dekker alle aspekter fra sensorer, kontrollsystemer, analyse og kommunikasjon til sikkerhet, smarte datalagringsmetoder og feedback-systemer. Det er et omfattende prosjekt som involverer 47 aktører fordelt på 11 europeiske land med en investeringsramme på 360 millioner NOK. Hovedfokus for partnerene har vært å identifisere spesifikke krav for DAIS som helhet, og for hver enkelt brukseksempel.


Project leader: Henrik Galtung

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9628987

Institution: JOTNE EPM TECHNOLOGY AS

Address: NA