View Project

Norwegian AI Directory

ECSEL-project TRANSACT, Transform safety-critical cyber-physical systems into distributed solutions for end-users and partners


Description:

Cyber-Physical Systems (CPS) er overalt og spiller en avgjørende rolle i en rekke sektorer, men per i dag utnytter vi ikke deres fulle potensiale. Fortsatt distribueres sikkerhetskritiske og delvis kritiske systemer som enkeltstående systemer fordi det er den eneste måten å sikre systemets sikkerhet og performance samtidig. Som et resultat er dagens CPS lite fleksible og i tillegg veldig kostbare; muligheten for menneskelige feil er fremdeles veldig stor, og datakraften de har tilgjengelig er begrenset. En mer integrert og koblet arkitektur for slike systemer via edge- og skyteknologier kan overvinne disse begrensningene. Dette prosjektet har som mål å utvikle et universelt anvendelig arkitekturkonsept og rammeverk for distribuerte løsninger (enhet-edge-sky), og en overgangsmetodikk for å kunne transformere enkeltstående sikkerhetskritisk CPS til distribuerte CPS løsninger. Resultatene vil bli anvendt og demonstrert i forskjellige demonstratorer relatert til ECSEL-MASP 2020 Key Application Areas. De norske partnerne vil hovedsakelig bidra til det maritime domenet. Spesifikt vil NAVTOR AS utvide våre eksisterende og grunnleggende edge/sky-teknologier på fartøyer. Dette for å muliggjøre kontinuerlig utvikling og oppdateringer av dynamiske end-to-end sikkerhets- og performance overvåkningsprogrammer og beslutningsstøttene-tjenester i enhet device-edge-sky-løsningen. SIMULA RESEARCH LABORATORY AS skal utvikle nye maskinlæringsmetoder og verktøy som muliggjør automatisering og forbedring av daglige operasjoner innen maritim, slik som trafikkprognoser og identifisering av anomalier. Som et resultat av dette vil NAVTOR AS kunne legge til nye tjenester som øker sikkerheten og effektiviteten til sjøs, slik som tidlig varsel hvis det er fare for grunnstøting og/eller avvik i beregnet drivstofforbruket. Dette vil være et gjennombrudd i arbeidet med å redusere grunnstøting og andre hendelser, redusere utslipp til sjø og luft, dvs. følge opp FN/IMOs avtalte innsats for å nå bærekrafts målene, samt redusere drivstoffkostnadene og øke konkurransekraft for europeisk skipsfart.


Project leader: Jeanneth Nodland Andreassen

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 9621988

Institution: NAVTOR AS

Address: NA