View Project

Norwegian AI Directory

IDESS: Intelligent Distributed Energy Storage System


Description:

Hagals intelligente distribuerte energilagringssystem (IDESS) er et kostnadseffektivt Battery Energy Storage System (BESS). Ved å bruke intelligent og maskinlæringsbasert patentert programvare knyttet til Hagals patenterte Rebel Core Energy Management System, er vår IDESS multifunksjonell, tilpasningsbar, skalerbar, kostnadseffektiv og har kommunikasjon og koordinering i sanntid. Konkurrerende systemer har én funksjonalitet for ett formål. Det innebærer at flere funksjoner fra ett system i dag ikke er mulig, og at man da må investere i to systemer. Vår IDESS kan lade og/eller utlade mellom flere BESS-standardfunksjoner som: Peak-shaving, frekvens og spenningsregulering, raske reserver, overføring og energilagring. Vår programvare kan overvåke og koordinere mange batterimoduler som én eller individuelt basert på optimale bruksmønstre og betingelser.


Project leader: Kristoffer Røsgaard

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 74999

Institution: HAGAL AS

Address: NA