View Project

Norwegian AI Directory

Strengthening the patient voice in health service evaluation: machine learning on free text comments from surveys and online sources


Description:

Regjeringen har bestilt pasientens helsetjeneste, herunder sterkere involvering av pasienter i helsetjenestebeslutninger og i utvikling og evaluering av tjenester. Et viktig pasientrettet verktøy på nasjonalt nivå er det nasjonale systemet for måling av pasienterfaringer. Fritekstkommentarer fra disse undersøkelsene anses som svært relevante og handlingsorienterte av klinikere og ledere som har som mål å forbedre kvaliteten, men er stort sett ubrukt på grunn av tiden og ressursene som trengs for å analysere pasientkommentarer. Det er dermed et klart behov for en innovativ og effektiv metode for å analysere store mengder pasientkommentarer. Natural Language Processing (NLP) er en gren av datavitenskap og kunstig intelligens, som handler om automatisert analyse av menneskelig språk. En anvendelse av spesiell relevans er sentimentanalyse. I sentimentanalyse søker man å identifisere subjektive meninger og holdninger uttrykt i tekst, oppdage om meningen har et positivt eller negativt innhold, og identifisere hvem/hva som er mål og innehavere av meningen. I såkalt aspektbasert sentimentanalyse er oppgaven i tillegg å koble de identifiserte målene til mer generelle emnekategorier. Maskinbasert sentimentanalyse har blitt introdusert som en måte å analysere kommentarer fra pasienter i helsetjenesteforskning, men disse verktøyene er både domene- og språkspesifikke og vi mangler i dag verktøy for å analysere norsk tekst på helsefeltet. Dette prosjektet skal utvikle og teste ressurser og verktøy for sentimentanalyse av pasientkommentarer på norsk språk. Vi vil benytte pasientkommentarer fra Folkehelseinstituttets nasjonale undersøkelser og fra nettsteder som Facebook, Twitter og Legelisten.no. Slike nettsteder representerer en innovativ datakilde, med potensial til å styrke pasienter ytterligere i helsetjenestemåling og kvalitetsforbedring.


Project leader: Øyvind Andresen Bjertnæs

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 6961996

Institution: FOLKEHELSEINSTITUTTET

Address: NA