View Project

Norwegian AI Directory

SMART LIBRARY FOR ENHANCED USERS EXPERIENCE AND EFFICIENT OPERATIONS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES


Description:

I gjennomsnitt låner ca. 1,1 millioner besøkende 1,1 millioner medier på Trondheim folkebibliotek. Biblioteker handler fortsatt mye om fysiske medier (bøker, aviser, AV-media, osv.) og derfor er logistikk og materialhåndtering en stor del av bibliotekenes arbeidstid (opptil 30 %). Dessuten tilbyr bibliotekene flere tjenester, for eksempel kulturarrangementer. Budsjettbegrensninger i kombinasjon med befolkningsvekst, øker gapet mellom ressurser og tjenestetilbudet. På Trondheim folkebibliotek er våre ansatte den viktigste ressursen. Å frigjøre tid fra rutineoppgaver og ha en mer proaktiv ressursforvaltning, vil være av stor betydning for å gi tjenester av høyere kvalitet til bibliotekets brukere, samtidig som effektiviteten i driften forbedres. Hovedinnovasjonen til SmartLIB er utviklingen av et smart biblioteksystem som utnytter potensialene til dataanalyse (AI-based predictive analytics tools) for å trekke ut nyttig informasjon i sanntid for planlegging og kontroll av ressurser og for å hjelpe bibliotekansatte, samt bruk av avansert robotikk (autonomous wheels by wheel.me) for å forbedre effektiviteten av operasjoner og gi bedre service til lånerne. De mest kritiske FoU-utfordringene er: • Utvikling av smart bibliotekplanlegging og kontroll, aktivert av AI for å gi et sanntids dashbord for overvåking av bibliotekressurser og mer effektiv planlegging av driften (f.eks. jobbtildeling til ansatte, veiledning til lånetakere, lagerstyringsbeslutninger, dynamisk re-layout) • Utvikling av det smarte digitale assistanseverktøy, for å gi en bedre dialog mellom bibliotekansatte og lånerne, og for å videre automatisere driften i biblioteket med kobling til et smart materialhåndteringssystem, som øker servicenivået og effektiviteten • Utvikling av et smart materialhåndteringssystemet, undersøkelse av avansert robotikk (autonomous wheels by wheel.me) og ulike ML/AI-metoder for å forbedre lagerstyringen og gjøre distribusjonssystemet mer dynamisk


Project leader: Bjørn Tore Nyland

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Ukjent

Sector: Annet

Budget: 6994998

Institution: TRONDHEIM KOMMUNE KULTUR OG IDRETT

Address: NA