View Project

Norwegian AI Directory

DIGG-MIN-SKOLE - Transformerende samspill mellom digitale teknologier og mennesker for bærekraftig inneklima i skoler


Description:

Visjonen med DIGG-MIN-SKOLE er å utnytte ny teknologi for å sikre elever og ansatte i norske skoler et inneklima som fremmer helse, trivsel, læringsevne og produktivitet og bidrar til en kostnadseffektiv forvaltning av skolebygg. DIGG-MIN-SKOLE skal utnytte de store investeringene som er gjort i tekniske anlegg i skolene ved å koble data fra disse anleggene med data om brukeropplevelser. Vi skal utvikle verktøy som bidrar til økt brukerinvolvering i inneklimaarbeid på skolen, bedre arbeidsflyt, økt kunnskap i HMS- og internkontrollarbeid, og bedre styring av tekniske systemer for optimalt inneklima. For å oppnå dette skal vi kombinere data fra skolens sensorsystemer for inneklima og data knyttet til brukeropplevelse. Ved hjelp av maskinlæring ønsker vi å forstå sammenhengene mellom disse dataene, og identifisere hvilke tilstander som egner seg til å utløse handling på skole-/klasseromsnivå. Skolens ansatte og elever skal medvirke til utformingen av ulike (del)verktøy slik at resultatene blir egnet for bruk i skolens hverdag. Sluttresultatet blir en teknisk spesifikasjon og demonstrasjon av et bruker-orientert forvaltningssystem på flere skoler som vil gi grunnlag for resultatenes oppskaleringsmuligheter.


Project leader: Alena Bartonova

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 6993997

Institution: OSLOBYGG KF

Address: NA