View Project

Norwegian AI Directory

Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet


Description:

Hovedmålet med prosjektet er å skape et robust internasjonalt konkurransedyktig forsknings- og kunnskapsmiljø innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi i Innlandet for å gi det regionale næringslivet tilgang til økt kompetanse og forskningskapasitet. Prosjektet er nå under planlegging, der revidert budsjett er gjennomgått med alle partnere og en første versjon av datahåndteringsplan er utarbeidet. Videre bestemmes arbeidspakkeledere med tilhørende prosjektgrupper for å gi grunnlag for utarbeidelse av gode arbeidsplaner ved prosjektstart. Det vil bli representant(er) fra alle næringspartnere i alle arbeidspakker, og planer for arbeid på tvers av arbeidspakkene utarbeides. Målet er å utlyse PhD og postdoc-/forsker stillinger, samt å rekruttere i tide for å få disse i gang i henhold til planen. Det vil tilstrebes å ha én rekrutteringsstilling knyttet til hver arbeidspakke gjennom hele prosjektperioden. Én PhD stilling er utlyst, og en annen PhD stilling samt en forsker-stilling vil bli utlyst i februar. Den andre postdoc/forsker stillingen vil bli utlyst i august. Det arbeides også med å få på plass institusjoner/bedrifter med deres representanter til styringsgruppen, der både formelle krav og best mulig sammensetning tilstrebes. Arbeidet med konsortie-avtalen er så vidt startet, og målet er å få på plass denne i tilknytning til oppstart av prosjektet. I den forbindelse planlegges et oppstartsmøte med workshop der alle partnere presenterer seg. Bedriftene vil presentere sine behov, fortrinn og utfordringer som beskrevet i søknaden. De akademiske institusjonene vil presentere sin kompetanse og eksempler på forskning relevant for prosjektet. Dette vil gjøre at alle partnere får innsikt i prosjektets mål og videre potensiale.


Project leader: Elisabeth Kommisrud

Started: 2022

Ends: 2028

Category: Statlige høyskoler

Sector: UoH-sektor

Budget: 27880998

Institution: HØGSKOLEN I INNLANDET

Address: NA