View Project

Norwegian AI Directory

Artificial Intelligence in Innovation of Investigative Interviews Speech-To-Text and Text Analysis Using Machine Learning


Description:

Det overordnede målet med AI4INTERVIEWS er å øke effektiviteten av avhør i politiet betydelig ved å designe, utvikle, utforske og bruke AI-løsninger for tale-til-tekst og tekstanalyse. Hvert år gjennomfører norsk politi tusenvis av avhør av ulike typer. Generelt blir disse transkribert manuelt helt eller delvis, eller det skrives et sammendrag av intervjuene. Dette er svært tidkrevende og ofte kjedelig arbeid for etterforskere og politiansatte. Antall avhør knyttet til kriminalitet som organisert kriminalitet, vold, barnemishandling og økonomisk kriminalitet forventes å øke kontinuerlig. Dessverre har Covid-19-pandemien til og med økt antallet seksuelle overgrep mot barn på internett. Videre er Europa verdens episenter som er vert for bilder av seksuelle overgrep mot barn. Samtidig blir pedofile mer avanserte, sofistikerte og sadistiske. For politiet er det derfor svært viktig å takle disse utfordringene og behovene med automatiseringsteknologi, som for eksempel maskinlæring. Maskinlæring (ML) har revolusjonert feltene tale-til-tekst og tekstanalyse. Selv om slik teknologi har eksistert en stund, har det først vært nylig at forskere har utviklet dyplæringsmodeller som er egnet for språkforståelsesoppgaver. Først nylig ble det de effektivt å kunne trene dem med enorme mengder data, og dermed produsere langt mer praktisk modeller enn det som har eksistert tidligere. ML for norsk har eksistert en stund allerede og fortsetter å utvikle seg i en utrolig fart i fremtiden. Videre forventes det at bruk av ML til å utføre tekstanalyse av avhørene har lovende og spennende muligheter til å støtte etterforskerne under etterforskningen. For eksempel kan ML brukes til å finne mønstre og kontekster knyttet til steder, navn, organisasjoner og hendelser.


Project leader: Bente Skattør

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 6931996

Institution: OSLO POLITIDISTRIKT

Address: NA