View Project

Norwegian AI Directory

AI-Support in Medical Emergency Calls: The AISMEC-project


Description:

Prosjektet AISMEC (Artificial Intelligence Support in Medical Emergency Calls) har som mål å utvikle kunstig intelligens (AI)-basert beslutningsstøtte til medisinsk nødmeldetjeneste. Den første tilstanden vi ønsker å utvikle og teste ut konseptet på er hjerneslag som «proof of concept». Her vet vi at det med dagens system er et forbedringspotensial i akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (medisinsk nødtelefon - 113). Vi antar at det også er et potensiale for forbedring i legevaktsentralene, og håper å kunne bidra også der. AI som analyserer lyd i nødsamtaler kan prestere bedre enn operatører i oppdagelse av hjertestans ved AMK i København. Vi vil ta dette et skritt videre og kombinere analyse av det innringer sier om pasienten med pasientens data fra sykehusjournal og eventuell medisinering. Basert på disse kildene kan sannsynligheten for at pasienten har hjerneslag estimeres, og så gi operatøren melding om dette. Prosjektet tar utgangspunkt i omlag 1000 pasienter med hjerneslag i Helse Bergen i 2018/2019 og analyse av deres kontakter med medisinsk nødmeldetjeneste da hjerneslaget inntraff. Videre vil vi benytte dette grunnlaget, kombinert med 113-samtaler og sykehusdata, til å utvikle konseptet. Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører innenfor fagområdene medisinsk nødmeldetjeneste, kunstig intelligens/maskinlæring og hjerneslag, i tillegg til en brukerorganisasjon. Følgende organisasjoner er involvert i prosjektet: Helse Bergen ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom, prosjektledelse), Nevrologisk avd., Akuttmedisinsk avd. og Helsetjenesteutvikling. Videre Helse Vest IKT, Høgskolen på Vestlandet, MMIV (Mohn Medical Imaging and Visualization Center), Oslo Universitetssykehus (Nevrologisk avd., slagenheten), Hjerneslagregisteret, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Hjerneslag og Helsetjenestens driftsorganisasjon HF (HDO).


Project leader: Guttorm Brattebø

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Helse Vest RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 6999995

Institution: HELSE BERGEN HF

Address: NA