View Project

Norwegian AI Directory

Dynavac Separator – A sustainable and responsible system to handle offshore drilling waste


Description:

Dynamic Well Solutions AS designer, utvikler og produserer komplette og helintegrerte utstyrsløsninger for brønnservice til olje- og gassindustrien. I dette prosjektet foreslår vi Dynavac Separator (DynaSep) som er et nytt, fullt integrert avfallshåndteringssystem som kan gjøre det mulig å behandle boreslamavfall direkte om bord på en offshorerigg. Dette systemet er en digitalisert, bærekraftig, ansvarlig og kostnadseffektiv avfallshåndteringsløsning. DynaSep vil behandle boreslamavfallet om bord på riggen til et nivå som kan behandles av riggens egne boreavfallsbehandlingsenheter. Dette er svært gunstig for miljøfotavtrykket, da kan eliminere behovet for å sende boreslamavfallet til land i mudskips for behandling. Dette medfører også store kostnadsbesparelser og eliminering av væravhengige og farlige kranløft aktiviteter. DynaSep er et fullt integrert automatisk system støttet av datamaskin- og maskinlæring, og alle operasjoner utføres automatisk på en sømløs måte. Dessuten kan produktet installeres på alle typer offshore boreplattformer som jack ups, halvt nedsenkbare fartøyer og boreskip. Dette prosjektet vil designe, bygge, demonstrere, kvantifisere ytelsen og vise robustheten til DynaSep. System bruker avanserte, toppmoderne digitale tvillingmodeller i kombinasjon med detaljerte pålitelighetsvurderinger.


Project leader: Stian Gundersen

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 12003997

Institution: DYNAMIC WELL SOLUTIONS AS

Address: NA