View Project

Norwegian AI Directory

Machine Learning in Geophysical Processing, Seismic Interpretation and Subsurface Modelling


Description:

De siste årene har maskinlæring blitt et stadig viktigere verktøy for automatisk seismisk tolkning. I dag brukes kun en svært liten andel av den tilgjengelige seismiske dataen, fordi tolkningen av denne dataen er svært tidkrevende. Målet med denne forskningen er å utvikle maskinlæringsbaserte metoder som kan hjelpe geologer å tolke undergrunnen og automatisk trekke ut mer informasjon fra seismiske bilder. I geofysikk er den mest brukte teknikken for å avbilde undergrunnen refleksjonsseismikk. I refleksjonsseismikk sendes lydbølger ut fra en kilde og ned i bakken. Når lydbølgene beveger seg gjennom bakken så vil de passere bergarter med forskjellige egenskaper. Dette kan være bergarter med forskjellig tetthet, eller bergartens evne til å motstå kompresjon. Når en lydbølge treffer en grense mellom bergarter med ulike egenskaper, vil en brøkdel av lydbølgeenergien reflekteres mot overflaten. Disse reflekterte bølgene kan måles ved overflaten og brukes til å konstruere det seismiske bilde av undergrunnen. Dette ligner på teknikkene som brukes til å avbilde bein og organer i menneskekroppen ved hjelp av ultralyd, eller hvordan visse pattedyr, slik som hvaler og flaggermus, bruker lyd til å konstruere et «bilde» av omgivelsene de kan bruke til å navigere eller til å lete etter mat. Etter at de seismiske bildene er konstruert får en geolog i oppgave å tolke dem for å bedre forstå geologien og den geologiske historien til et område. Detter er en vesentlig del av olje - og gassleting siden denne forståelsen kan brukes til å identifisere mulige olje - og gassreservoar.


Project leader: Aina Bugge

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1826999

Institution: LUNDIN ENERGY NORWAY AS

Address: NA