View Project

Norwegian AI Directory

Managing cognitivE decliNe throuGh theatre therapy, Artificial intelliGence and social robots drivEn interventions


Description:

Prosjektet engAGE -- Bruk av maskinlæring, teaterterapi og sosiale roboter som intervensjonsteknikker i håndteringen av nedsatt kognitiv funksjonsevne -- er rettet mot personer med mild kognitiv svikt (MCI) og deres støttepersoner (f.eks. familiemedlemmer, helsepersonell og organisasjoner). Prosjektet tar sikte på å bekjempe og eventuelt bremse framgangen av kognitiv svikt hos personer med MCI-diagnose eller egen opplevelse av at en foreksempel ikke husker så godt lenger. Vi vil benytte den kognitive restevnen og støtte velværen hos målgruppen gjennom innovativ bruk av avansert teknologi som maskinlæring, ikke-invasiv bruk av sensorteknologi, selvrapportering samt kognitiv funksjonsstimulering som via morsomme og hyggelige sosiale aktiviteter (dramalek og minnefortelling). Bruken av sosiale roboter vil bli anvendt særlig innen det sistnevnte området. Et internasjonalt team bestående av partnere fra Romania, Sveits, Italia og Norge vil forske og utvikle nye teknologiløsninger og prøve disse ut blandt brukere i alle fire land. Målet er å komme fram til teknologier med kommersialiseringspotensial både innen infrastruktur og sluttbrukerteknologi.


Project leader: Riitta Hellman

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3702000

Institution: KARDE AS

Address: NA