View Project

Norwegian AI Directory

MVO: Materials for energy (M4E), Mission Innovation 2.0


Description:

Materials for Energy (M4E) er en del av Mission Innovation 2.0. Dette er et internasjonalt initiativ for å akselerere utviklingen av nye materialer for energiteknologi. Et sentralt virkemiddel i dette er etablering av Materials Acceleration Platforms (MAPs), som bruker kunstig intelligens, robotikk og automatisering for å fremskynde oppdagelsen av nye materialer og videreutvikling av materialer til bærekraftig energi-formål. Prosjektet er med på å støtte nettverksbygging i Europa og resten av verden gjennom deltagelse i forskjellige møter, workshoper, seminarer, konferanser og andre relevante fora. Initiering av prosjektsøknader er en viktig leveranse.


Project leader: Ole Martin Løvvik

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 199999

Institution: SINTEF AS

Address: NA