View Project

Norwegian AI Directory

Hvordan kan kunstig intelligens og lærende kontroller forbedre helserefusjonsordningen?


Description:

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. Helfo forvalter årlig om lag 36 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfo mottar om lag 120 millioner detaljerte regninger fra mange ulike helseaktører per år. Helserefusjonsordningen er tillitsbasert og de aller fleste helseaktørene ønsker å gjøre rett. Likevel skjer det avvik, deriblant feil og misbruk. Helfo jobber med å videreutvikle bruk av egne data på en effektiv måte for å avdekke avvik, og dette PhD-prosjektet vil være et viktig ledd i dette. Prosjektet består av to delprosjekter, hvert med et planlagt eget randomiserte eksperiment (som allerede er forankret i organisasjonen) for å teste maskinlæringsmodeller som brukes til å avdekke og predikere avvik. Dette er nødvendig for å finne ut hva som virker for hvem (heterogene effekter), men også for å unngå bias ved bruk av maskinlæringsmetoder som bygger på selektert historisk informasjon. For å evaluere eksperimentene vil vi ta i bruk metoder fra forskningsfronten som kombinerer maskinlæring og økonometri.


Project leader: Jens Christian Haatvedt

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 1876999

Institution: HELFO

Address: NA