View Project

Norwegian AI Directory

Automatiserte prosesser innen regnskap, revisjon og finans. Håndtering av Big data


Description:

En viktig oppgave vil være å bryte problemet kvalitetsanalyse ned i delproblemer og relaterte disse delproblemene til forskningslitteraturen. Relevante fagområder for dette arbeidet er kunstig intelligens, spesielt maskinlæring, samt spesifikasjon og analyse, samt domenespesifikke språk. Videre blir det viktig å forstå hvordan kunnskap om regnskap og om de tilhørende data kan representeres i modeller. Disse modellene vil senere danne grunnlag for analyse. Her finnes det fagstoff innen kunnskapsrepresentasjon og spesifikasjonsspråk. Endelig, vurdere begrensninger gitt ved lovverk for behandling av persondata.


Project leader: Roger Hopland

Started: 2022

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 199999

Institution: DIGITAL REVISOR AS

Address: NA