View Project

Norwegian AI Directory

ERA-Net: dAta-DRivEN smArt buiLdINgs


Description:

Bygninger står for 40 % av energiforbruket i EU, og hoveddelen av dette forbruket går til oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg (HVAC). Med økende elektrifisering og digitalisering forvandles vedlikehold og kontroll av VVS-systemer i bygninger raskt til en utfordring i datadomener som krever nye verktøy. ADRENALIN-prosjektet, finansiert av ERA-Net Smart Energy Systems gjennom den felles utlysningen om digital transformasjon, søker å utvikle og teste maskinlæring (ML) og smarte kontrollalgoritmer for å aktivere eller forbedre datatjenester for bygninger. Prosjektkonsortiet består av forskningsorganisasjoner, IKT-bedrifter og byggeiere med spesialisering på datatjenester for bygninger. Den elektriske hovedmåleren er ofte den eneste datakilden som er installert i eksisterende bygg. Utviklingen av datatjenester for bygninger er imidlertid avhengig av tilleggsinformasjon, som energien som brukes til oppvarming og kjøling, innetemperatur osv. Dette krever installasjon av ekstra sensorer og delmålesystemer som enten er omfattende, kostbare, eller upraktiske . ADRENALIN løser denne utfordringen ved å hente ut så mye informasjon som mulig fra eksisterende energimålerdata ved å bruke avanserte teknikker som ML og energiinformatikk. Tre kjernedatarelaterte emner er identifisert i ADRENALIN – i) for å skille HVAC-belastninger fra totale hovedmålerdata, ii) for å automatisk merke energiklassen til en bygning basert på HVAC-belastninger og iii) å planlegge og kontrollere HVAC-belastninger på en smart og fleksibel måte som svar på prisbildet i markedet. I denne sammenheng vil ADRENALIN-prosjektet samle inn store mengder data fra bygninger i en "data - sandkasse" og "crowdsource" ML-løsninger ved å organisere konkurranser for hver datautfordring. De beste løsningene vil bli implementert under virkelige forhold på partnerselskapers digitale plattformer for å teste deres generelle gyldighet og skalerbarhet, og dermed bringe dem nærmere markedsberedskap.


Project leader: Carl-Fredrik Bang

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 799999

Institution: KIONA AS

Address: NA