View Project

Norwegian AI Directory

Enabling High-Performance Safety-Critical Offshore and Subsea Automatic Control Systems using Embedded Optimization


Description:

Model predictive control (MPC) benytter numeriske metoder for automatisk å optimalisere ytelsen til prosessanlegg. Dette fører til bedre regularitet og ytelse som produksjonsrate, produktkvalitet, vedlikeholdskostnader og andre ytelsesindikatorer. Gjennom utvikle av nye programvareverktøy og tilhørende teoretisk analyse har prosjektet muliggjort å implementere MPC i ultra-pålitelige industrielle datamaskiner for utfordrende anvendelser i petroleumsindustrien. Metodene er testet i industrielt verifiserte simuleringsstudier for automatisk styring av undervannsseparasjon, hiv-kompensert boring, og nedihullspumper (ESP).


Project leader: Tor Arne Johansen

Started: 2012

Ends: 2016

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 5214991

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA