View Project

Norwegian AI Directory

SUBPRO Subsea Production and Processing


Description:

Den norske olje- og gassindustrien er i verdensfronten når det gjelder utvikling og anvendelse av undervannsteknologi for olje- og gassfeltutbygginger. Det er likevel fortsatt behov for nye og innovative løsninger for å øke utvinningen og produksjonen fra eksisterende felt, redusere kostnader for nye feltutbygginger, utvikle nye og mer krevende olje- og gassfelt (f.eks. arktiske strøk, dypvann osv.) og ivareta pålitelighet, sikkerhet, energieffektivisering og miljø. For å akselerere innovasjonen innen olje- og gassindustrien på dette feltet, er det etablert et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), SUBPRO, i samarbeid mellom NTNU og 9 fra internasjonale oljeselskap/leverandørselskap, og med støtte fra Norges forskningsråd. Senteret utvikler ny kunnskap, nye metoder og verktøy for design og operasjon av systemer for undervanns produksjon og prosessering. Forskningen dekker et bredt spekter fra fundamentale studier på dråpedynamikk, til gass-, olje- og vannbehandling, prosess-automatisering og -kontroll, feltarkitektur og pålitelighet, sikkerhet og miljø. Senteret kombinerer industripartnernes avanserte havbunns-kompetanse og -erfaring med tverrfaglig forskning utført av fire internasjonalt anerkjente fagmiljøer ved NTNU (Institutt for kjemisk prosessteknologi, Institutt for teknisk kybernetikk, Institutt for geovitenskap og petroleum og Institutt for maskin- og produksjonsteknikk). En viktig aktivitet er separasjon av olje fra vann for å unngå utslipp av olje og det er her gjort gode fremskritt. Tanken er at separasjonen skal foregå på havbunnen for å spare energien med å sende vannet opp til havoverflaten. Det er for dette formålet bygget opp fire forsøksrigger. To av riggene er relatert til fundamentale studier om hvordan små oljedråper oppfører seg. I den ene riggen brukes mikrofluid-metoder til å studere sammensmelting (koalesens) av dråper. I den andre av de små riggene brukes høyhastighetskamera til å studere det motsatte, nemlig oppbrytning av dråper. I de to store forsøksriggene studeres nye forbedrede metoder for separasjon med henholdsvis kompakte rørseparatorer og hydrosykloner. Ca. 60 personer på NTNU er for tiden involvert i SUBPRO-senteret (16 doktorgradsstipendiater, ca. 15 Masterstudenter (årlig), 5 postdoktorer og 21 professorer/førsteamanuenser og 2 forskere, i tillegg til administrativt personell). Senteret er organisert i fem forskningsområder som er valgt ut i nært samarbeid mellom industripartnerne og NTNU: o Feltarkitektur for havbunns-systemer o Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS) o Fluid karakterisering for separasjon og flow assurance o Konsepter for separasjonsprosesser o Prosess-automatisering og -kontroll, digitalisering Senteret startet opp i august 2015 og er planlagt for 8 år. Det er til nå produsert 210 akademiske publikasjoner. Hittil i prosjektperioden har SUBPRO utdannet 20 PhD-kandidater og gjennomført 4 postdoc-prosjekter, fordelt slik på våre fem forskningsområder: o Feltarkitektur for havbunns-systemer: 1 doktorgradsstipendiat and 1 postdoktor (i tillegg til et ferdig PhD-projekt der man avventer disputas) o Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS): 3 doktorgradsstipendiater og en postdoktor o Fluid karakterisering for separasjon og flow assurance: 4 doktorgradsstipendiater o Konsepter for separasjonsprosesser: 5 doktorgradsstipendiater og en postdoktor, i tillegg til ett forlenget forskerprosjekt o Prosess-automatisering og -kontroll, digitalisering: 6 doktorgradsstipendiater og en postdoktor Flere av de nåværende prosjektene, både doktorgradsstipendiater og postdoktorer, vil også avsluttes tidlig i 2022. I tillegg har flere av SUBPROs kandidater har også gjennomført innovasjonsprosjekter i samarbeid med industripartnerne enten under eller etter endt prosjekt. Senteret samarbeider med 14 fremragende internasjonale universiteter (MIT og Carnegie Mellon i USA, 5 ledende universiteter i Brasil, Imperial College, MINES ParisTech, University of Wageningen, Aalborg Universitet, University of Aalen, University of Troyes and ETH Zurich). Resultater blir formidlet til industripartnerne gjennom referansegrupper og workshops. Resultater fra senteret har blitt formidlet på industrielle konferanser som Subsea Valley-konferansen, Underwater Technology Conference, OG21 og Tekna-seminarer. Senteret har også samarbeidet med Global Centre of Expertise Ocean Technology. Senteret har utløst assosierte prosjekter, som INTPART-prosjektet «Brazil Norway Subsea Operations Consortium 1 & 2», Safety 4.0 Demonstrating Safety of New Subsea Technology, og AutoPRO Digitalization for Prognosis and Autonomous Production Optimization in Offshore Production Systems.


Project leader: Sigurd Skogestad

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 96098460

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA