View Project

Norwegian AI Directory

SIRIUS Centre for Scalable Data Access


Description:

Vi har alle opplevd hvor vanskelig det kan være å finne filen vi leter etter på datamaskinen. For store norske bedrifter snakker vi om millioner av filer på tusener av datamaskiner. Å finne riktig informasjon blir som å finne nåla i høystakken, hvis man bare visste hvilken høystakk man skal begynne å lete i. Flaskehalsen som begrenser effektiv utnyttelse av slike data er at det er vanskelig å få tak i eksakt det man trenger. SIRIUS-teamet er satt sammen av forskningsprogrammer med verdensledende kompetanse innen flere av teknologiene som er nødvendig for å løse problemet med data-aksess: HPC og sky-teknologi som tilbyr nesten ubegrensede beregningsressurser; nye databaseteknologier som støtter spørringer mot store datamengder; semantiske teknologier som støtter integrasjon av heterogene datakilder og tranformering av data til informasjon; språkteknologier som støtter avansert aksess til ustrukturert informasjon som tekst-dokumenter; data science og analyse av komplekse systemer. SIRIUS gir partnerne en unik mulighet til å samarbeide om teknologiutvikling over hele verdikjeden med rask tilbakemelding. Eksperiment-partnere vil utvikle innovative teknologier; prototype-partnere i Olje & Gass-sektoren vil vise potensialet i de nye teknologiene gjennom forbedrede produkt-prototyper; pilot-partnere vil evaluere prototypene i sitasjoner fra den virkelige verden. Bredden av partnernes ekspertise vil sette oss istand til å lukke sirkelen gjennom en tett kobling mellom forskning og industri. Siden olje & gass-sektoren har komplekse utfordringer med aksess til data. Dette betyr at løsninger som utvikles for denne sektoren kan overføres til andre sektorer. Konsortiet har flere ledende IT-selskaper som vil sørge for rask overføring av SIRIUS-innovasjoner til andre industrier og forretningsområder. Konsortiet arbeider med utpekte utfordringer fyrtårn innen leting, drift og anvendelser utenom olje og gass. Disse utfordringer tjener til å fokusere forskningsarbeid og kan løse viktige problems innen digitalisering av Norsk næringsliv. Disse fyrtårnsprosjektene er, innen leting: digital geologi, tilgang til letingsdata gjennom industriens OSDU initiativet, og støtte til utvinning og petroleumsteknologi. Innenfor drift, arbeider vi inne planlegging, kravstyring for utbygging og digitale tvillinger. Andre anvendelser er innen personaliserte medisin og miljøovervåking. Dette arbeidet dekker lese nøkkelområder i KonKraft utvalgets anbefalinger for økt konkurranse i petroleumsnæringen, og arbeidet skal settes ut i praksis gjennom JIP prosjekter og eksternfinansierte piloteringsprosjekter. I 2021 har senteret videre økt sitt innsats for SMBer, med to nye patnere: Envester AS og Metaphacts GmbH. Vi har også begynte å kunne levere konkrete resultater innen digitale tvillinger og industriell interoperabilitet.


Project leader: Arild Waaler

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 95999841

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA