View Project

Norwegian AI Directory

NORBIS Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics


Description:

Forskerskolen NORBIS støtter doktorgrads-utdanning i hele Norge innen områdene bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi. Skolen er et samarbeid mellom åtte norske universitet. Bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi spiller viktige roller i forskning innen livsvitenskap, og har også viktige anvendelser innen industri og forvaltning. Skolen har fokus på metodologi, og har som mål at studentene får dybde-forståelse av metoder og teoretiske aspekt innen feltene som dekkes. Vi gir også studentene en forståelse av anvendelsesområder, og om hvordan metoder kan bli brukt i reelle prosjekt. Skolen har siden prosjektstart utviklet en katalog bestående av tilsammen 17 kurs, og har som mål å tilby hvert av disse hvert annet år. Skolen har videre organisert en rekke workshops, reisestipend til studenter på utveksling, en årlig sommerskole og har en årlig konferanse. Skolen tar i snitt opp 40 studenter i året, og har per i dag 197 studenter.


Project leader: Susanna Röblitz

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 24000000

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA