View Project

Norwegian AI Directory

ExiBiDa: Exploring new dimensions in Big Data


Description:

En stor andel av "Big data" er tekstlig, og har romlige og tidsmessige dimensjoner. Et godt eksempel er tekster fra sosiale medier, som implisitt eller eksplisitt ofte er knyttet til lokasjonen brukeren hadde da han/hun skrev meldingen, og tidsstempelet for når den ble postet. I ExiBiDa har vi fokusert på utforskende analyse av data som inneholder slikt spatio-temporal-tekstlig innhold. Målet med prosjektet har vært å utvikle teknikker som gjør det mulig å utføre analyse på data av ekstrem skala, og demonstrere at teknikkene er praktisk anvendbare på "Big data". Forskningen i prosjektet har vært gjennomført på tre del-områder: 1) Eksplorativ analyse for å finne mønster i tekstlige data, for eksempel interessante fraser (gitt en definert metrikk) i resultatet av et web-søk. 2) Bruk av teknikker fra statistikk og informasjonsgjenfinning for å kunne predikere manglende informasjon, eventuelt informasjon som ikke er eksplisitt representert i data. I vårt tilfelle har vi forsøkt å predikere lokasjon og tid for tekster fra sosiale media, slik at tekster uten denne informasjonen eksplisitt representert kan få disse lagt til, og dermed bidra til høyere kvalitet i den eksplorative analysen. 3) Eksplorative spatio-temporal-tekstlige spørringer. Her er analysen typisk representert som en spørring (f.eks., gitt tid og lokasjon), og man er interessert i å finne interessant informasjon gitt disse parametrene. I dette prosjektet har vi blant annet sett på trend-deteksjon gitt tid/lokasjon, et eksempel på hva man kan finne der er at «godt nytt år» "trender" for Times Square på nyttårsaften.


Project leader: Kjetil Nørvåg

Started: 2015

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 7221666

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA