View Project

Norwegian AI Directory

DOMINOS: Dissecting and Modeling Interdependencies in Communication Networks


Description:

Kommunikasjonsinfrastruktur er i ferd med å bli den mest sårbare og viktigste infrastrukturen i samfunnet i dag. Samtidig øker kompleksiteten i disse nettene raskt. Samspillet mellom disse nettene og økosystemet rundt, alt fra fysisk infrastruktur til reguleringene av bruken, er langt fra å være forstått. Forståelsen av disse avhengigheten er nødvendig for å unngå fatale feil. DOMINOS hadde som mål å undersøke avhengigheter i komplekse nettverkssystemer. Metoden var eksperimentell ved hjelp av målinger i virkelige systemer. Deretter vi utviklet en agent-basert modell, som representerer virkelige nettverk, for å besvare komplekse hva-hvis spørsmål. Vi mener at dette vil hjelpe å forstå avhengigheter i kommunikasjonsnettverk, samt gi input til andre disipliner som studerer komplekse nettverksstrukturer. Så langt har vi utviklet metoder for å avlede avhengigheter mellom nettverksoperatører. Vi har målt svært liten sammenheng i sannsynligheten for utfall mellom operatørene. Funnene våre ble kommunisert til de aktuelle interessentene og vil forhåpentligvis hjelpe til med å bygge bedre infrastruktur. Fremover planlegger vi å forbedre disse metodene og bruke dem til neste generasjon mobilnett, 5G.


Project leader: Ahmed Elmokashfi

Started: 2015

Ends: 2019

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 6999976

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA