View Project

Norwegian AI Directory

Off-shore--On-shore Collective Analytics & Intelligence for condition-based monitoring in drilling & operations using heterogeneous networks


Description:

SMART-RIG prosjektet utfører forskning på intelligente datasystemer og trådløs sensornettverkteknologi, som gir nye muligheter for bedre overvåking og vedlikehold av både produksjonsprosesser og maskiner på offshore oljeplattformer. Virkningen av dette prosjektet vil bli demonstrert i form av bedre vedlikeholds- og reaksjonsevne, øke den operative tilgjengeligheten, ytelsen og energieffektiviteten, redusere de samlede eierkostnadene i levetiden og øke sikkerheten. Hovedhensikten med prosjektet er å undersøke og utvikle en ny ICT-løsning som kombinerer intelligens både offshore og på land ved hjelp av et heterogent nettverk med ulike elementer, som har flere oppgaver: a) koordinerte registreringer av ulike sensorsignaler oljeplattformer i rigger, inkludert førbehandling av data for å få relevant informasjon for beslutning, b) distribuert intelligens og trådløst nettverkdesign for å utføre viktige dataanalyser som lokal prediksjon og deteksjon av hendelser, mønsterfunksjonen for utvinning av prosessadferd, beslutningstakerstøtte og kontinuerlig læring, c) Isolering og identifisering av årsaker til forskjellige typer av maskinfeil, i tillegg til prediksjonen av forskjellige deler av systemene. Vår løsning vil sikre et kontinuerlig samsvar mellom intelligent nettverk offshore og på land på høyt analytisk nivå (dvs. kollektiv intelligens) som finnes på serverne til kontrollsentre, for å gi anbefalinger eller nødvendige handlinger til serviceingeniører. Dette prosjektet vil også gi byggeklosser for å generere en felles standard for å integrere og behandle utstyrsrelaterte data fra ulike leverandører, som det er sterkt behov for i dag. Resultatene vil bli presentert ved hjelp av ekte data fra fasiliteter levert av Lundin Norway og MHWirth.


Project leader: Baltasar Beferull-Lozano

Started: 2015

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 19961958

Institution: UNIVERSITETET I AGDER

Address: NA