View Project

Norwegian AI Directory

Sigma2 e-infrastructure services


Description:

Prosjektets mål er følgende: - Anskaffe, drifte og videreutvikle en nasjonal e-infrastruktur for vitenskapelige beregninger og lagring . - Markedsføre e-infrastrukturen til nye brukermiljøer. - Lede og koordinere deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor området e-infrastruktur. - Tilby en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur som har følgende egenskaper: Høy pålitelighet og tilgjengelighet Kosteffektiv Forutsigbar tilgang til vitenskapelige data i henhold til avtalte retningslinjer God integrasjon mellom tjenestene for beregninger og lagring,og mellom nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer Fremskaffe tjenester for analyse av store datamengder (Big Data). Fokus for arbeidet i prosjektet skal være å levere og videreutvikle brukervennlige og effektive tjenester. Dette krever en inngående kjennskap om brukernes behov, noe som skal oppnås gjennom et proaktivt samarbeid med brukergrupperingene på de ulike fagområdene og de norske forskningsinfrastrukturene (RI).


Project leader: Stein Inge Knarbakk

Started: 2015

Ends: 2024

Category: Direktorater og andre

Sector: Offentlig sektor

Budget: 163460998

Institution: UNINETT SIGMA2 AS

Address: NA