View Project

Norwegian AI Directory

Secure Access Control over Wide Area Network


Description:

Kriminalitet relatert til ulovlig tilgang av brukerkontoer er lettere å utføre enn noen gang som en følge av passordbaserte systemer som har vist seg å være sårbare og som ikke lenger er brukervennlige. Identitetstyveri og falske identiteter er noen av de mest kritiske truslene som berører økonomisk utvikling. SWAN-prosjektet skal forske på og utvikle nyvinnende teknologi som skal lede til en plattform for tilgangskontroll basert på biometri. Den skal være brukervennlig, økonomisk, og ta hensyn til personvernet. Vår forskning vil tillate autentisering av banktransaksjoner og sikker tilgang til tjenester over faste og mobile nettverk ved hjelp av biometriske identifikatorer. Denne teknologien kan tilpasses andre e-tjenester (f.eks e-Helse). Biometriske referanser vil bli lagret, kontrollert og verifisert lokalt basert på en forhåndsdelt hemmelighet. Denne kan brukes til å forsegle og autentisere transaksjonsdata. Videre vil smarttelefoner bli brukt som en hardware token som vil integrere tilleggsfunksjoner for å måle de biometriske kjennetegnene som (ansikt, fingeravtrykk, stemme og øye). Autentisering med biometri vil være designet for å samsvare med personvern og rette seg inn mot eksisterende og fremvoksende standarder. Prosjektpartnere formidlet sine forskningsresultater i en rekke publikasjoner på internasjonale konferanser. Forskningsresultater kan nå overføres til et spin-off selskap, som ble etablert av NTNU som en oppfølging av prosjektet.


Project leader: Christoph Busch

Started: 2015

Ends: 2021

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 23124922

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA