View Project

Norwegian AI Directory

Integrating analytical tools with brain imaging and genetics in mental illness research and education


Description:

Mange psykiatriske sykdommer har en felles genetisk struktur, ifølge ny forskning fra forskere Universitet i Oslo og Psychiatric Genomics Consortium, et internasjonalt team av forskere. Psykiatriske lidelser rammer mer enn 25 prosent av befolkningen i et gitt år. I den største undersøkelsen noensinne av sitt slag, publisert i tidsskriftet Cell, identifiserte forskere mer enn 100 genetiske varianter som påvirker risikoen for mer enn en mental lidelse. Et gen består av DNA-segmenter; en endring i DNA-sekvensen produserer en genvariant, som kan øke eller redusere risikoen for sykdom. Det er identifisert mange individuelle genvarianter som påvirker risikoen for spesifikke psykiatriske lidelser. Imidlertid er gener ofte pleiotrope, noe som betyr at de gir flere effekter i kroppen. Å identifisere genvarianter som påvirker risikoen for mer enn en psykiatrisk lidelse er et viktig skritt mot å forbedre diagnosen og behandlingen av disse tilstandene, sier studiens norske prinsippetterforsker og en del av forfattergruppen, Ole A. Andreassen, MD, PhD, leder av SFF NORMENT, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. "Å forstå hvordan spesifikke genetiske variasjoner kan bidra til et bredt spekter av sykdommer, kan fortelle oss noe om i hvilken grad disse lidelsene kan ha en felles biologi," sier Andreassen. For å identifisere disse multi-formål genvariantene, brukte forskerne en teknikk som kalles genomvid analyse for å analysere genetiske data fra 494 162 friske kontrollpersoner og 232 964 personer diagnostisert med minst en av åtte vanlige psykiatriske lidelser. Analysen identifiserte 109 genvarianter som påvirker risikoen for mer enn en psykiatrisk lidelse. Enkelte lidelser delte mange varianter, slik at forskerne kunne dele forholdene inn i tre grupper genetisk relaterte tilstander: lidelser preget av tvangsmessig atferd (anorexia nervosa, tvangslidelser og i mindre grad Tourette syndrom); stemning- og psykotiske lidelser (bipolar lidelse, major depresjon og schizofreni); og nevroutviklingsforstyrrelser tidlig (begynt med autismespekterforstyrrelse, ADHD og Tourette syndrom). Forskerne fant også bevis for at gener assosiert med flere lidelser viser økt uttrykk fra begynnelsen av andre trimester av svangerskapet og ser ut til å spille en viktig rolle i hjerneutviklingen. Å vite hvilke genvarianter som øker riskoen for å utvikle flere psykiatriske lidelser gir nye ledetråder om de biologiske mekanismene som bidrar til mental sykdom, sier Andreassen. "Og det å lære hvordan lidelser er relatert på et biologisk nivå, kan informere om hvordan vi klassifiserer og diagnostiserer psykiske lidelser," sier han. Videre identifiserte studien flere genvarianter som særlig hadde stor innflytelse på risikoen for en rekke psykiatriske lidelser, noe som kan vise seg å være et viktig funn for forebygging og pleie av psykiatriske lidelser. "I den grad disse genene kan ha brede effekter," sier Andreassen, "kan de være potensielle mål for å utvikle nye behandlinger som kan være til fordel for flere lidelser."


Project leader: Ole A. Andreassen

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3798998

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA