View Project

Norwegian AI Directory

Trans-Atlantic Corpore Sano


Description:

Det Trans-atlantisk Corpore Sano prosjektet (TACS)ahr bidratt til en betydelig styrking og videreutviking av forskning- og utdanningsssamarbeidet mellom UiT Norges arktiske universitet og det amerikanske eliteuniversitetet Cornell. Et slikt samarbeid har meført utstrakt personellutveksling, forskning og undervisningsaktiviteter på alle nivå. Informatikere på begge universitetene har hatt et godt og nært faglig samarbeid i over 25 år, og TACS bidro til en styrking og videreutvikling av dette teknologi-samarbeidet. I tillegg er samarbeidet mellom UiT og Cornell skalert til å inkludere andre fagretninger som idrettsvitenskap, ernæringsvitenskap, juss og medisin. Simula Research Laboratory og industripartner Microsoft Development Centre Norway var involvert i dette samarbeidet med Ivy League universitetet Cornell.


Project leader: Dag Johansen

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3897998

Institution: UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Address: NA