View Project

Norwegian AI Directory

The Numerical Waterscape of the Brain


Description:

Rundt om i hjernen vår strekker det seg et nettverk av vannveier, i form av vannkanaler i de biologiske cellene, vannfylte hylser rundt blodårene og i tillegg væskefylte hulrom dypt inne i hjernen. Ny medisinsk forskning har vist at disse vannveiene er mer interessante enn man tidligere har trodd. Spesielt så tenker man at vannveiene er viktige for å unngå at vann og avfallsstoffer samler seg opp i hjernen. Slik oppsamling av avfallsstoffer er knyttet til nevrologiske sykdommer som Alzheimers eller opphovning i vevet (hjerneødem). I dag undersøker man disse mekanismene først og fremst med eksperimentelle metoder der man tar ut deler av hjernevev hos mus og studerer det i mikroskop. Men, slike metoder har svakheter: det er vanskelig eller umulig å se dypt nok inn i hjernen og det er ofte ikke forsvarlig å studere hjernen til mennesker med disse teknikkene. Prosjektet "Numeriske beregninger av hjernens vannveier" (Waterscape) har utviklet en ny teknologiplatform der man kan studere hjernens vannveier ved hjelp av beregninger og simuleringer. Prosjektet har utviklet nye, pålitelige numeriske metoder for å beregne væskeflyten gjennom vevet, vurdere forskjellige modeller opp mot hverandre og sammenligne resultatene fra simuleringene med resultater fra fysiske eksperimenter.


Project leader: Marie Elisabeth Rognes

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7000992

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA