View Project

Norwegian AI Directory

FUTURE LEARNING: Orchestrating 21st Century Learning Ecosystems using Analytics


Description:

Læringsteknologi blir stadig mer populært, og forskjellige teknologier har allerede blitt brukt for å støtte undervisnings- og læringspraksis. Å designe teknologi for å styrke menneskelig læring er en kompleks utfordring, som krever innspill fra flerfaglige felt (f.eks. Menneske-datamaskin-interaksjon, programvareutvikling, psykologi, læringsvitenskap). Moderne læringssystemer mangler kunnskap om studentenes tilstander, og dataene som genereres av slike teknologier (dvs. Learning Analytics) blir ikke alltid brukt når det gjelder læringsdesign, orkestrering og forbedringer av brukergrensesnittet. Bruken av slike data har potensialet til å tilby nye prinsipper for å støtte undervisning og læring. Typiske eksempler på slike data er datamaskinloggfiler, klikkstrømmer, tastetrykk, undersøkelsesresponser og enda mer sofistikerte data som kommer fra multimodale kanaler som lyd, video, øyesporing, for å nevne noen. FUTURE LEARNING-prosjektet gjennomførte vi flere studier på tvers av forskjellige kontekster og innhold og samlet forskjellige typer læringsanalyser (f.eks. Klikkstrømmer, øyesporing, undersøkelsesresponser). Dette tillot oss å identifisere funksjonene i læringsanalyser som har kapasitet til å informere læringsdesign, orkestrering og forbedre læringsteknologier. Resultatene hjelper oss spesielt med å utforme læringsteknologier på nytt, samt å fremme læringsdesign (for eksempel med innovative læringstjenester). Våre studier i moderne læringsmiljøer og multimodal læringsanalyse (f.eks. Via wearables, EEG) åpner nye veier for forskning på hvordan man kan analysere bevis fra multimodale data og hvordan vi kan hente ut mening fra disse stadig mer flytende og komplekse data.


Project leader: Michail N. Giannakos

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 6006978

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA