View Project

Norwegian AI Directory

ASICO Advanced single crystal growth control for high-end photovoltaics


Description:

BIA-prosjektet "ASICO Avansert énkrystall vekstkontroll for høyeffektive solceller" gjennomføres som et samarbeid mellom waferleverandøren NorSun AS, SINTE, NTNU og TU Dresden. Prosjektet omhandler utvikling av Czochralski enkrystall produksjonsprosess med fokus på modellbasert adaptivt kontrollsystem, innovativ ovnsdesign og step-change analyseverktøy for materialanalyser, høyere produktivitet og reduserte produksjonskostnader. Adaptivt kontrollsystem kjøres nå i pilotproduksjon på tolv krystalltrekkere i NorSuns fabrikk i Årdal med en rekke nyvinninger innen automatisering, bl.a ved bruk av kunstig intelligens, som gir høyere produktivitet og reduserte personalkostnader. Rulles ut til samtlige 88 trekkere i løpet av 2020/2021. Videre har vi utviklet en ny og større varmesone for produksjon av dobbelt så tunge ingoter som i dag med betydelig høyere produktivitet forbedret ingot-kvalitet for høyeffektive solceller. 12 trekkere med stor varmesone er installert og i produksjon og 6 til er bestilt. Ny hot-zone design og ny kontrollmetode for step-change reduksjon av oksygennivå i ingot er utviklet, demonstrert og kvalifisert av SunPower. Neste generasjons hot-zone konsept for 500kg ingot er skissert og vil bli videreført i nytt IPN-prosjekt "GiSCP", som fikk støtte 2. juli, 2020.


Project leader: Øyvind Nielsen

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13999991

Institution: NORSUN AS

Address: NA