View Project

Norwegian AI Directory

E!10054 Development of a new platform technology for efficient, fast and cost-effective antibody generation


Description:

Monoklonale antistoffer (mAbs) har blitt en viktig kilde for legemiddelutvikling og diagnostikk. Terapeutiske mAbs virker gjennom en rekke mekanismer, for eksempel blokkering av viktige signalveier. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle en plattform for seleksjon, karakterisering og produksjon av mAbs. EffiBody-plattformen vil være mer pålitelig, raskere og mer kostnadseffektiv enn dagens metoder. Utvikling og produksjon av nye mAbs er dyrt og tidkrevende, dessuten er dagens metoder mindre pålitelige; bare halvparten av kommersielle brukte mAbs gjenkjenner korrekt mål. Den nye plattformen utviklet i dette prosjektet integrerer LC-MS / MS, NGS og bioinformatikkverktøy, i en plattform som representerer betydelig forbedring i forhold til dagens metode. Plattformen legge til rette for hurtig seleksjon av målspesifikke mAbs, fremfor dagens arbeidskrevende metoder for celleisolasjon og klondeteksjon. Ved å inkorporere bioinformatikkverktøy man kan redusere antall immuniseringseksperimenter og på den måten reduser ressurser bruken. Bioinformatikkverktøyer er basert data mining og tillater tolkning av komplekse genom- og proteomprofiler knyttet til seleksjon av antistoffer. Ved hjelp av Effibody-plattformen vil man effektivt, raskt og kostnadseffektivt kunne karakterisere, velge og produsere spesifikk mAb. De utviklede bioinfomatikk verktøyene vil bli tilbudt som en del av Plattformen, men i tillegg ha et betydelig potensial for fremtidige spin-out produkter. Konsortiet har så langt utviklet ulike potensielt terapeutiske mAbs for prostatakreft.


Project leader: Tor-Kristian Jenssen

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4566605

Institution: PUBGENE AS

Address: NA