View Project

Norwegian AI Directory

Real time simulation enhancement of drilling operation measurements


Description:

En kommersiell versjon av modellen er ferdig og er blir kjørt som en digital tvilling i MPD opersioner. Modellen har da som formål å estimere trykket i bunnen av et borehull samt å sende styresignaler til utstyr på toppen slik at trykket nede i brønnen også kunne kontrolleres. Resulateter fra disse kjøreingen er presenteret i papert « Using an Advanced Digital Twin to Improve Downhole Pressure Control» Modellen er også videreutviklet til å kunne simulere gass-kick, til bruk i training. Denne delen av modellen er nå godkjent av IWCF(International Well Control Forum) Det er også skrevet et paper som omhandler hvordan modellen kan brukes for å forbedre estimatet for vekten på borekronen. Erfaring fra boringen viste behov for en temperatur modell. Denne er ferdig utvilket og skal verifiseres med data fra NOV-testrig. Vi har også publisert er journal artikkel «A study of the heave-induced surge and swap pressures when a drillstring is in the slips of a floating vessel».


Project leader: Rolf Horsdal

Started: 2016

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1617998

Institution: NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS

Address: NA