View Project

Norwegian AI Directory

Transnational Partnership for Excellent Research and Education in Big Data and Emergency Management


Description:

Nødsituasjoner er vanligvis definert som sammensatte problemer med alvorlige konsekvenser som må løses i en begrenset periode for å redusere eventuelle skader. Stordata teknologi fører til sikrere beslutningstaking, og bedre beslutninger kan bety større driftseffektivitet, kostnadsreduksjon og redusert risiko. "Transnasjonalt partnerskap for fremragende forskning og utdanning i stordata og beredskapsledelse (BDEM)" er et prosjekt koordinert av Vestlandsforsking. Målet er å etablere et langvarig partnerskap, hvor fremragende utdanning er integrert i fremragende forskning i stordata og beredskapsledelse. Prosjektet er et samarbeid mellom Vestlandsforsking, Universitetet i Bergen og seks verdensledende universiteter i USA, Hong Kong og Japan. I løpet av 2017-2021 designet og lanserte vi kurset "Big Data for Emergency Management" ved Universitet i Bergen. Vi organiserte også årlige kreative workshops med tittelen 'Emergency Management in Big Data Era' og online seminarer i løpet av prosjektperioden. Vi etablerte også nettverksaktiviteter med offentlig og privat sektor i Norge, Hong Kong, Japan og USA. Hovedmålet var å integrere master- og doktorgradsstudenter med relevant bakgrunn i løpende forskning med faglige publikasjoner ved Vestlandsforsking og hos prosjektpartnerne Et student-forsker samarbeid av høy kvalitet er blitt etablert. I tillegg har prosjektet resultert i et formelt forskningssamarbeid mellom BDEM-partnerne og noen rådgivende styremedlemmer. En lærebok for BDEM-kurset er utarbeidet av BDEM-teamet og vil bli utgitt i begynnelsen av 2020.


Project leader: Rajendra Akerkar

Started: 2017

Ends: 2021

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 4499999

Institution: STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

Address: NA