View Project

Norwegian AI Directory

APDS 2017 Arctic Personal Data Systems Conference


Description:

Den første ACM SIGOPS sommerskolekonferansen om avanserte emner i datamaskinsystemer ble arrangert 14. til 17. august 2018 på den pittoreske og bortgjemte øya Sommarøy, som ligger 36 km vest for Tromsø, og 300 km nord for Polarsirkelen. Konferansen ble organisert i fellesskap av Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitetet i Tromsø og Association for Computing Machinery (ACM). Konferansen tiltrakk seg et mangfoldig publikum av ingeniører, doktorgradsstudenter og vitenskapelig ansatte. Konferansen var i stand til å tiltrekke seg åtte fremragende foredragsholdere ("invited speakers"), inkludert en Turing award winner. Totalt holdt de 14 50-minutters foredrag om ulike tema innen distribuerte systemer. Konferansen inkluderte også en plakatøkt ("poster session"), der deltakere og forelesere kunne samhandle. Foreleserne deltok aktivt i plakatøkten og var tilgjengelige for samhandling under alle sosiale aktiviteter. Deltakelse var basert på en utvelgelsesprosess av en programkomité for en innsendt abstrakt og CV. Komiteen valgte 61 akademiske deltakere og 11 deltakere fra industrien. I tillegg var 12 plasser reservert for våre industrisponsorer. Microsoft ga et mangfoldstilskudd for seks ekstra kvinnelige deltakere. Totalt var det 104 deltakere, inkludert 90 studenter, vitenskapelig ansatte og ingeniører; 8 foredragsholdere; og 6 medlemmer fra organisasjonskomiteen. Det var 19 forskjellige land / selskaper representert, og 13,4% av deltakerne var kvinner.


Project leader: Gunnar Hartvigsen

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 249999

Institution: UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Address: NA