View Project

Norwegian AI Directory

NeIC-Norway: Norwegian Participation in the Nordic e-Infrastructure Collaboration


Description:

Prosjektet svarer på CERN-eksperimentenes behov for langsiktig drift og på anmodningen fra Nordisk Ministerråd om nordisk samarbeid rundt utvikling av tjenester for eInfrastruktur. Kontinuerlig investering i kompetanse, programvare og system-infrastruktur er viktig for å opprettholde spekteret av tjenester som norske forskere behøver for å holde seg konkurransedyktige internasjonalt. Kulturelle likheter, geografisk nærhet mellom de fem nordiske landene, samt bred erfaring med tidligere samarbeid, åpner unike muligheter basert på ressursdeling og kombinasjon av nøkkelkompetanse i den nordiske regionen. NeIC ønsker å styrke de nasjonale e-infrastrukturene og, gjennom nordisk samarbeid, tilby en plattform for utvikling av en felles agenda vis-a-vis europeiske initiativer. Samarbeid gjennom NeIC fører til flere muligheter for å utvikle det samlede europeiske engasjementet til de individuelle nordiske landene. Norske forskere får dermed tilgang til flere ressurser, mer avanserte støttetjenester, utvidede samarbeidsmuligheter og vitenskapelige fremskritt. Eksempler på NeIC prosjekter er Tryggve (deling av sensitive bio- og medisinske data mellom de nordiske landene), Glenna (forenet kompetanse for å tilby rettede skytjenester for forskere), Dellingr (deling av nordiske tungregneressurser) og CodeRefinery (infrastruktur og opplæring i programvareutvikling). NeIC driver også de nordiske Tier-1 fasilitetene som dekker behovene fra CERN innen beregning og lagring av data fra The Large Hadron Collider (LHC). Ingen av de enkelte nordiske landene ville hatt den nødvendige størrelsen for å drive Tier 1 fasilitetene på egenhånd. Ved å slå seg sammen fikk de fire nordiske landene den samlende kapasiteten som var nødvendig for å delta i å håndtere data fra LHC gjennom verdens største system for distribuerte beregninger og datalagring.


Project leader: Stein Inge Knarbakk

Started: 2018

Ends: 2025

Category: Direktorater og andre

Sector: Offentlig sektor

Budget: 27098000

Institution: UNINETT SIGMA2 AS

Address: NA