View Project

Norwegian AI Directory

Wireless In-body Sensor and Actuator Networks


Description:

Målet med WINNOW-prosjektet (Wireless in-body sensor and actuator networks) var å utvikle en trådløs kommunikasjonsteknologi med ultralav effekt blant flere trådløse implantater. En av de viktigste bruksområdene for dette er å utvikle en multi-nodal ledningsfri pacemaker. Multi-nodal pacing kan utkonkurrere enkeltkammer pacing ved å gi en nærmere tilnærming av sinusrytmen, men krever energieffektiv trådløs kommunikasjon. Vi vurderte og arbeidet med forskjellige signaleringsmetoder både elektriske og molekylære. Vi har også studert en ny kommunikasjonsmetode som koder informasjon inn i pacetiden. Når det gjelder radiofrekvenskommunikasjonsmetoden, har vi på grunn av energibegrensningen i batteri i ledningsfri (leadless) pacemakere undersøkt bruk av batterifri (zero power) backscatter-kommunikasjon. Den foreslåtte metoden er designet, prototype og testet i dyreforsøk. Koblingsparametrene er beregnet for å evaluere egnetheten til den foreslåtte metoden til sanntidsscenarier. Linkkvaliteten degraderes under visse hjertekontraksjonsfaser på grunn av de komplekse bevegelsene, men kanalen er stabil med akseptabel kvalitet utenfor sammentrekningstider. Når det gjelder den tredje metoden, viser våre første resultater og analyser at metoden kan være nyttig i en del realistiske scenarier for å kommunisere sensorisk informasjon mellom pacemakernoder.


Project leader: Ilangko Balasingham

Started: 2017

Ends: 2023

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 16195960

Institution: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Address: NA