View Project

Norwegian AI Directory

More Efficient and Environmental friendly Road Construction


Description:

Oppdatering for 2021 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har akselerert, med 9 vitenskapelige artikler publisert. Ytterligere 2 bacheloroppgaver og 3 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Totalt 107 studenter har gjennomført sitt avsluttende bachelor- eller masterprosjekt innen MEERC så langt. Et næringsrettet FoU-resultat som er oppnådd, er utviklingen av en metode for rehabilitering av en betongbru som ble skadet under bygging. Metoden går ut på å bruke Ultra High Performance Concrete (UHPC), som er et viktig forskningsfelt innen en av MEERCs arbeidspakker. Vha denne metoden unngår man å rive og gjenoppbygge brua, da skaden ikke lar seg utbedre ved konvensjonelle metoder. De to prøveveistrekkene for fullskala utprøving av totalt 29 alternative løsninger for forenklet veivedlikehold og økt bruk av stedlige masser som ble opprettet i 2020, er nå i uttestingsfasen. Resultatene foreløpig er at samtlige prøvefelt viser klart mindre tegn til degradering enn resten av veien, hvor ingen tiltak ble gjennomført.


Project leader: Rein Terje Thorstensen

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 10000000

Institution: UNIVERSITETET I AGDER

Address: NA