View Project

Norwegian AI Directory

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics


Description:

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Dette prosjektet utvikler nye robuste blokkjedestrukturer, algoritmer og systemer basert på biometri, som fingeravtrykk, tale- og ansiktsgjenkjenning. I tillegg til grunnleggende forskning på tilgangsfrie datasystemer og algoritmer, bygger prosjektet også et prototypesystem for sikker og permanent lagring av digitale objekter, som helsejournaler og vitnemål. Vårt mål er å gi autentisitet og tilgjengelighet av lagrede objekter med et sikkerhetsnivå som ikke er mulig med eksisterende teknologi. Vi gjør dette ved å kombinere vår energieffektive blokkjedeprotokoll med biometri. Dette innebærer å forhindre uautorisert endring eller fjerning av data; selv om noen av datamaskinene i blokkjeden har feilet eller blir kontrollert av en angriper. Systemet sikrer at brukerne alltid kan hente lagrede objekter basert på sikker biometri-basert tilgang. Den potensielle nytten prosjektet gir er en betydelig bedring i tilliten til digitale objekter og tjenester, siden de er sterkt knyttet til deres eiere gjennom biometri. Dette kan bidra til å sikre ektheten og nøyaktigheten av viktige digitale objekter som helsejournaler og vitnemål. I denne rapporteringsperioden har vi hatt god forskningsaktivitet i form av flere masteroppgaver som støtter opp under utviklingen i prosjektet. Vi har også hatt god progresjon med utvikling av programvare for å understøtte forskningen i prosjektet, samt at PhD studentene har fått begynt å få sine forskningsbidrag akseptert på gode konferanser. En ny stipendiat har tilkommet prosjektet i perioden etter forsinket oppstart pga reiserestriksjoner som følge av COVID-19.


Project leader: Hein Meling

Started: 2018

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9854979

Institution: UNIVERSITETET I STAVANGER

Address: NA