View Project

Norwegian AI Directory

Resource-aware IoT with Enhanced Intelligence and Security


Description:

Utbredelsen av tingets ting (IoT) som forbinder mange sensorer, aktuatorer, apparater, kjøretøyer osv., vil ha en sterk innvirkning på utviklingen av smartere og grønnere byer samt miljøovervåking. Et grunnleggende prinsipp som ligger til grunn for alle viktige funksjonalitetene i IoT er situasjonsbevissthet, dvs. evnen til å fange hendelser og avlede nøyaktig kritisk informasjon for å lette beslutningstaking for å muliggjøre rettidig handling i et heterogent og svært dynamisk miljø. Dette krever en intelligent infrastruktur som er autonom, pålitelig og motstandsdyktig mot naturlige eller menneskeskapte forstyrrelser. En kritisk komponent i en slik infrastruktur består av hundrevis informasjonsinnsamlingssensorer. Sensorene som brukes i smarte byers IoT utgjør viktige datakilder, som de tilhørende analysene og kontrollhandlingene avhenger av. Disse sensorene er sammenkoblet via internett, og danner en viktig del av IoT, og er mest sannsynlig drevet bare av batterier. For å sikre at sensorene fungerer effektivt, må vi designe sikre sensornettverk med energieffektive funksjonaelle lgoritmer som starter med måling, etterfulgt av databehandling og kommunikasjon for å sikre pålitelig beslutningstaking for å muliggjøre rettidige tiltak som muliggjør langvarig sikker og pålitelig funksjonalitet. Dette prosjektet tar sikte på å ta en helhetlig tilnærming som starter med smarte sensorer, smart innføring og sikker toveiskommunikasjon blant alle enhetene i nettverket. I løpet av de tre første åren av prosjektet er det utviklet nye distribuerte algoritmer for estimering og kontrolloppgaver som fører til en betydelig reduksjon av kommunikasjonsmengden i IoT/CPS. Vi har også tatt hensyn til systemfeil eller sikkerhetstrusler, for eksempel støyende sensoravlesninger eller forfalskning av data. Spesielt har vi utviklet metoder for å raskt identifisere data-manipulering og beskyttelse av personvern for å unngå lekkasje av informasjon når enheter løser oppgaver i fellesskap.


Project leader: Stefan Werner

Started: 2018

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9411978

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA