View Project

Norwegian AI Directory

Metrological texture analysis for hyperspectral images


Description:

Tekstur finnes overalt i hverdagen. Når vi er i en klesbutikk kan vi skille to hvite skjorter fra hverandre, hvilken som er laget av silke og hvilken av lin, uten å måtte ta på dem. Modenheten til en frukt kan også bestemmes av dens tekstur. I tillegg til disse daglige oppgavene er tekstur også brukt som indikatorer for kvalitetskontroll i industrien, for å identifisere feilvarer, samt innen medisin til å assistere leger i å stille kreftdiagnoser. Det menneskelige visuelle systemet er begrenset til den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret; vi kan bare se fargene på et objekt eller en overflate. Vi har for eksempel ikke evnen til å se varme eller fuktighet, fordi denne informasjonen ligger i den infrarøde delen av det elektromagnetiske spekteret, og er dermed usynlig for oss. Hyperspectral avbildning er en bildebehandlingsteknologi som kan fange slik informasjon med en mye mer detaljert oppløsning. Målet for dette prosjektet er å kombinere potensialet til hyperspectral avbildning for å levere høyt detaljerte målingerved hjelp av nye metoder for teksturanalyse. Nåværende metoder for å utnytte hyperspektrale bildeopptak vil derimot ikke la resultatet av analysen leve opp til dets fulle potensial. Disse bildene må behandles som målingsdata, noe som kan gjøres ved å følge metrologiske prinsipper i rammeverket for teksturanalyse. Dette betyr at et sett av protokoller for kvalitetskontroll må bli utvikles slik at bias, usikkerhet, og andre metrologiske enheter kan kvantifiseres og kontrolleres. I tillegg til å utvikle metrologiske bildebehandlingsverktøy for hyperspektrale bilder, har vi i dette prosjektet også tatt det første steget mot å koble den menneskelige oppfatningen av en grunnleggende egenskap for tekstur til dets kvantifisering. Nyttigheten og relevansen til bildebehandlingsverktøyene har blitt demonstrert i applikasjoner som påvisning av overflatedefekter, kartlegging av skogstyper og estimering av oljeflatetykkelse av oljesøl. Dette prosjektet har også ledet til ytterligere samarbeid om de mer generelle forskningstemaene bildekvalitet og hyperspektral avbildning.


Project leader: Hilda Deborah

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3124996

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA