View Project

Norwegian AI Directory

Integrating global mental health with brain imaging and genetics in mental illness research and education


Description:

Prosjektet fokuserer på opplæring av våre fremtidige forskere innen mental helse, og er basert på Center of Excellence NORMENT (Universitetet i Oslo) og dets kliniske team, hjernedannende og genetiske team, og samarbeidende forskningsprosjekter med University of Cape Town (UCT), Sør-Afrika. Den første delen av prosjektet fokuserte på å etablere infrastruktur og komme i gang med interaksjonene. Vi begynte å jobbe med studenter og veiledere innen psykisk helseforskning ved de to partnerinstitusjonene i Norge og det komplementære forskerteamet i Sør-Afrika. Den andre fasen inkluderer en serie workshops og utveksling av forskere. Spesielt har masternivå, doktorgradsnivå og veileder kjørt samarbeidsprosjekter. Opplæring i bildebehandling og analyseverktøy i Oslo for UCT-forskere, og opplæring i trans-kulturelle effekter på alvorlige psykiske lidelser er inkludert de felles prosjekter. Videre er forskningsprosjektene integrert med utdannings- og formidlingsaktiviteter i målrettede workshops og tverrnasjonale tilsyn. Dette har resultert i økt kompetanse og flere prosjekter har generert spennende resultater. Korona-pandemien har redusert muligheten for fysisk utveksling, og tvunget oss til å flytte våre samarbeidsaktiviteter til virtuelle møter. Videre har de analytiske prosjektene blitt støttet av ny datalagrings- og beregningsinfrastruktur som gir samarbeidende forskere tilgang til data og nye analytiske verktøyene. Dette har også redusert behovet for lange flyreiser til fysiske besøk og forskningsutvekslinger. I den siste fasen av prosjektet har vi bidratt til konkrete resultater gjennom bidrag til det internasjonale ENIGMA hjerne-avbildningskonsortiet med deltakere fra hele verden.


Project leader: Ole A. Andreassen

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 4499997

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA