View Project

Norwegian AI Directory

E!11297 A see-through object scanner for common consumers and 3D printing use


Description:

Vi ønsker å utvikle et nytt konsept og produkt til konsumentmarkedet for å skanne objekter i 3D format. Vi vil vise 3D bilder av objektet, og muliggjøre kopiering ved overføring av 3D data til 3D printer. Produktet vil være en ufarlig mikroflux CT (computer tomography) skanner som kan se igjennom objekter, generere 3D data og overføre data til en 3D printer for kopiering. Produktet skal hete Visualixe, og være et "Internet of Thing" system som veier lite og kan tilkobles nettskyen. Vi har utviklet to prototyper av VisualiXe objektscanner. Testing er utført med genering av data for analyse og visualisering. Dette har gitt viktige innspill til spesifikasjoner av forbedringer som må utvikles og implementeres i kommersialisering av systemet, bl.a. forbedret hastighet og visualisering, samt beskyttelse for regulatorisk godkjenning.


Project leader: Nail Malakhov

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5417994

Institution: SHARPXVIEW AS

Address: NA