View Project

Norwegian AI Directory

E11336 SimMan Vascular


Description:

Laerdal Medical's misjon og visjon er som følger: "Vår misjon er å bidra til å redde liv." "Vår visjon er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom eller alvorlig skade." Utvikling av en pasient-simulator med funksjonalitet for endovaskulær behandling understøtter misjonen og visjonen: 1) Ved hjelp av simulering får vi mer effektiv samhandling mellom faggrupper i sykehus og kortere «Door To Needle time», gjennom a) bedre beslutningstakning, b) bedre kommunikasjon og c) raskere overlevering av pasient mellom team. 2) God simuleringstrening for team bidrar til redusert tidsbruk før intervensjon, og vil ha en betydelig positiv effekt for pasient og samfunn i form av a) økt overlevelsesgrad, b) kortere rehabiliteringstid og c) økt funksjonsnivå/livskvalitet for pasient. 3) Simulering gir bedret kompetanse og praktiske ferdigheter for sykehuspersonell gjennom a) god grunnopplæring, og b) hyppige in-situ re-treninger.


Project leader: Øystein Strømsnes

Started: 2017

Ends: 2019

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1283386

Institution: LAERDAL MEDICAL AS

Address: NA