View Project

Norwegian AI Directory

E!11581 Image-guided catheter navigation in the outer airways


Description:

Lungekreft er den ledende årsak til kreft-relaterte dødsfall i verden, både for kvinner og menn. Forsinket utredning og behandling er en viktig årsak, da pasienter i tidlig og helbredelig stadium har få symptomer. De fleste som utredes for mistenkt lungekreft er eldre, oftest røykere, med komorbide tilstander. Det stiller krav til skånsomme og tidseffektive prosedyrer. Helt avgjørende for korrekt behandlingsbeslutning og pasientoverlevelse er å fastslå sykdomsutbredelse tidligst mulig. Man trenger vevsprøver for å bekrefte om pasienten har kreftsykdom, og hvilken type. Bronkoskopi, endoskopisk kameraundersøkelse av lungene, er det viktigste verktøyet for å skaffe slike vevsprøver. Den viktigste årsaken til forsinkelse i utredning er mislykket vevsprøvetaking, som kan medføre flere ukers utsettelse før diagnose. Dessverre har bronkoskopi svært lav treffprosent i ytre deler av lungene. Det er her vi oftest finner tidlig lungekreft som kan kureres. Det er derfor viktig at første prøvetaking er optimal. Legen må ha godt verktøy i planleggingsfasen og tilgang til all foreliggende radiologiske informasjon under den diagnostiske operasjonen. Prosjektet har utviklet en prototype av system for planlegging og veiledning i forbindelse med prøvetaking i lungekreftutredning. Systemet består av et styrbart instrument med arbeidskanal, programvare for visualisering og sporingsteknologi for posisjonsangivelse under utførelse av prosedyre. En forretningsplan for kommersialisering er utviklet.


Project leader: Tor Helge Hansen

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5999993

Institution: CEETRON AS

Address: NA