View Project

Norwegian AI Directory

Fase 1: Artificial Social Skills


Description:

Sosiale evner er viktige for å kunne bygge gode team, og forskning antyder at det også gjelder når roboter er en del av teamet. I dette prosjektet utforsker vi hvilken effekt det har på mennesket dersom roboten har forskjellige grunnleggende sosiale egenskaper. I begrepet sosiale egenskaper mener vi hvordan vi mennesker kommuniserer og forstår noe som blir kommunisert til oss. Vi vet i dag at bare 7% av det vi kommuniserer gjøres gjennom ordene vi sier. Hele 38% av det vi kommuniserer er hvordan de ordene blir sagt og 55% er kroppsspråk. Blant annet hvordan vi beveger armene og gestikulerer for å underbygge et poeng. I dette prosjektet har vi utforsket hvordan mennesker oppfatter og tolker en robot med kroppsspråk. Vi har undersøkt hva som gjør oss i stand til å oppfatte kroppsspråket så intuitivt, selv om man aldri har sett en robot før, og selv om den ikke ligner fysisk på noe kjent. Gjennom det arbeidet har vi identifisert tre hovedkomponenter som sammen danner et kroppsspråk. Basert på funnene våre har vi utviklet en modell som inkluderer et kroppsspråk i en robot sine bevegelser. Det gjør det mulig for en bruker å kommunisere med en robot med lavere kognitiv belastning. Gjennom prosjektet har vi blitt med i Lifebots Exchange Extended-prosjektet der vi håper å kunne formidle våre resultater og ta de med videre i nye prosjekter. Mer informasjon om prosjektet finnes på www.hiro.no.


Project leader: Audun Sanderud

Started: 2017

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3033936

Institution: HIRO FUTURES AS

Address: NA