View Project

Norwegian AI Directory

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes


Description:

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere digital informasjon som blir sendt via en kanal der informasjonssignalene er sårbare for støy og forstyrrelser. Målet er å gjøre signalene mer robuste overfor disse forstyrrelsene. Vi har bidratt til å finne teori og metoder slik at mottageren kan motta og fortolke signalene helt korrekt, slik de ble sendt, selv om signalene er blitt fordreid underveis (innenfor visse rimelighetsgrenser). Typiske eksempler på signaler som blir kodet og sendt slik er satellittkommunikasjon, TV-bilder, og design av registreringsnumre. Kodeteori kan også brukes som redskap innen visse kryptologiske sammenhenger, der brukerne kombinerer de nevnte metodene med andre teknikker, der en krypterer informasjon. De matematiske teknikkene som vi har brukt i vårt prosjekt, er hentet fra algebra, kombinatorikk og algebraisk geometri, som er veletablerte og klassiske teorier, som har vist seg svært nyttige både innen kodeteori og mange andre områder, gjennom de siste tiårene. I løpet av prosjektperioden har tre forskere fra India arbeidet ved UiT, Tromsø i midlertidige stillinger. Den første ble ansatt 1. juni 2018 (som post-doc) og sluttet 31. mai 2020, for å tiltre en fast stilling som Assistant Professor ved IIT-Hyderabad, India. Den andre var ansatt som post-doc 1.august 2019-31. oktober 2021, og tiltrådte senere i 2021 i fast stilling som Assistant Professor ved IIT-Jammu, India. I perioden 1.november 2020 31. mars 2022 har vi en tredje ung (kvinnelig) forsker fra India vært ansatt på prosjektet. Videre har forskere fra UiT og IIT-Bombay besøkt hverandre i kortere perioder, varierende fra 10 dager til 3 måneder. Vi har også hatt forskningsutveksling med DTU, Lyngby, Danmark, der de to post-docene var ansatt før de kom til Tromsø. I prosjektperioden har deltagerne publisert mange artikler innen disse emnene i internasjonalt anerkjente tidsskrifter eller artikkelsamlinger. I tillegg er flere andre artikler fortsatt til vurdering hos slike tidsskrifter. I noen arbeider har en tatt for seg hvordan en kan finne så mange punkter som mulig på ulike geometriske objekter (kurver, flater osv.). En har så valgt disse på en optimal måte, slik at de deretter har potensial for konstruksjon av feilopprettende koder som kan lagre maksimale mengder med informasjon, samtidig som at feil kan rettes opp. Flere andre arbeider har handlet om å behandle objekter fra algebra og kombinatorikk, for så å bruke dem på nye og innovative måter for å lage gode koder.


Project leader: Trygve Johnsen

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 5872985

Institution: UNIVERSITETET I TROMSØ NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Address: NA