View Project

Norwegian AI Directory

LOW-ALTITUDE UAV COMMUNICATION AND TRACKING (LUCAT)


Description:

I nær fremtid vil et stort antall ubemannede luftfartøyer, også populært kjent som droner, gjennomsyre himmelen i befolkede områder og betjene millioner av mennesker over hele verden for transport av varer, konstruksjon, landbruk, overvåking og søk-og-redningsoperasjoner for å nevne en få. Menneskelivet vil oppleve en dyp transformasjon siden daglige oppgaver som mat eller pakke levering, dagligvarehandel og overvåking, blant annet, vil bli utført av autonome UAV i tettbygde områder. LUCAT-prosjektet finansiert av IKTPLUSS-INDNOR (Joint Indo-Norwegian researcher projects in Information and Communication Technology by NFR and DST) utvikler teknologien for sensing, presis sporing og kommunikasjon av både bemannede og ubemannede luftfartøyer som opererer i korridorer med lav høyde. Vi, Autonomous and Cyber-Physical Systems Research Group ved University of Agder, Campus Grimstad, Norge i samarbeid med Institutt for elektroteknikk, Indian Institute of Technology, Hyderabad, India, og institutt for beregnings- og datavitenskap, Indian Institute of Sciences, Bangalore, India vil i fellesskap designe, utvikle og implementere den foreslåtte teknologien. Dette prosjektet tar sikte på å sanse/oppdage og spore nøyaktig flere raskt bevegelige ubemannede luftfartøyer ved hjelp av smarte radarsensorer sammen med andre sensorer, samt ny signalbehandling og trådløs kommunikasjonsalgoritmer. Nye metoder vil også bli utviklet for å klassifisere objektene i flykorridorene, og kommunikasjonsmodulene som befinner seg i de ubemannede luftfartøyene vil være forskjellige kommunikasjonsmoduler sammen med avanserte programvaredefinerte radiomoduler med evnen til å føle radio-on-the-fly frekvensmiljø, noe som fører til oppdagelse av muligheter for kommunikasjon (det som kalles spektrumkunnskapende kommunikasjon). Oppgavene med sensing, sporing og kommunikasjon vil være å samarbeide og forbedre hverandre, og forbedre ytelsen til sensing, sporing og klassifisering vesentlig sammenlignet med de nåværende løsningene for trafikkstyringssystemer med lav høyde. Nye teknikker for deteksjon, lokalisering og klassifisering av UAV er utviklet ved bruk av jordstasjon mmWave radarer. Hybride kommunikasjonsordninger utforskes for UAV-jordstasjonskommunikasjon.


Project leader: Linga Reddy Cenkeramaddi

Started: 2018

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9987979

Institution: UNIVERSITETET I AGDER

Address: NA