View Project

Norwegian AI Directory

Design og drift av kraftsystem med lokale ressurser


Description:

Design og drift av lokale energisystem representerer nye muligheter og utfordringer når nye fornybare kraftressurser blir etablert i lokale nett. Kraftproduksjon fra vind og sol samt bruk av batteri gir nye utfordringer i design og drift av lokale energisystem. Med riktig design og digitalisert drift så gir slike system insentiv for å øke bruk av nye fornybare kraftkilder når hensiktsmessig teknologi er tilgjengelig. Konsekvensene er reduserte utslipp, mer fokus på lokal forsyning og systemdrift, muligheter for å avlaste eksisterende nett og i sin ytterste konsekvens kan slike system sikre riktig forsyningssikkerhet i kraftsystem som ikke er tilknyttet stamnettet (øydrift). Prosjektet har realisert skybaserte prototyper på programvare for å analysere hvordan ulike design vil påvirke lokale energisystem. Det er gjennomført innovasjon knyttet til hvordan slike system skal driftes i eksisterende lokalnett. Prototype på skybaserte nettberegninger velegnet for lokale kraftsystem er utviklet og testet. Prosjektets leveranser skal være tilrettelagt for kommersialisering. Arbeidet er koordinert i et samarbeide med EU Horizon prosjektet +CityxChange. Prototypen for nettberegninger er videreført for kommersialisering.


Project leader: Simen Karlsen

Started: 2018

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 4437639

Institution: VOLUE TECHNOLOGY AS

Address: NA